ครม.โยกย้ายปลัดคลัง ดำรงตำแหน่งเลขาฯ สศช. พร้อมโอน “ปรเมธี” ดำรงตำแหน่งปลัด พม.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมอบหมายให้นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หลังจากมีปัญหาการทุจริตของ พม.เรื่องเงินช่วยเหลือคนพิการ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ พม. พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 171 คน จึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบความผิดทางวินัย

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ต้องการให้นายสมชัยไปช่วยดูแลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งต้องเดินหน้าหลายด้าน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีคณะกรรมการปฏิรูปเสนอใช้งบประมาณนับแสนล้านบาท เพราะต้องตั้งหน่วยงานเพิ่มอีก 30 กรม และหลายหน่วยงาน แต่เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปหารือกับทุกหน่วยงานชัดเจนแล้ว อาจต้องยุบควบรวม หรือตั้งเพิ่มบางหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง ทำให้อาจใช้งบประมาณไม่ถึงแสนล้านบาท เพราะเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร ส่วนการขยายเวลาเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปนั้น จะขยายเวลาเพียงบางตำแหน่งที่ขาดแคลนที่มีความสำคัญต้องให้ทำงานเพิ่ม ไม่ใช่ขยายให้กับข้าราชการทุกคน ทุกตำแหน่งตามที่มีการส่งตามสื่อออนไลน์.- สำนักข่าวไทย