ห้องรับแขกที่จะช่วยคุณอุ่นเครื่องเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนไปสัมผัสโบราณสถานของจริง
ที่แห่งนี้ได้รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยสมัยที่เป็นราชธานี รวมทั้งวัตถุโบราณที่ประชาชนได้มอบให้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคเหนือ จากการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย โดยภายในแบ่งเป็นอาคารจัดแสดง 3 หลังที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ได้แก่

· อาคารลายสือไท 700 ปี ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารใหญ่ จัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยสุโขทัย อาทิ พระพุทธรูป เครื่องใช้ ถ้วยชาม เครื่องสังคโลก และศิลาจารึก

· อาคารพิพิธภัณฑ์ มี 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะแหล่งโบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และชั้นบนจัดแสดง ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปสำริด เทวรูป โอ่งสังคโลก เครื่องศาสตราวุธ เครื่องถ้วยชามสังคโลก เงินตรา ท่อน้ำและแสดงระบบชลประทานสมัยสุโขทัย

· พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกรอบอาคารใหญ่ จัดแสดงศิลปะวัตถุต่างๆ อาทิ พระพุทธรูปศิลา แผ่นจำหลัก อาคารทรงไทยแบบต่างๆ เตาทุเรียงจำลอง และเสมาธรรมจักรศิลา เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.