ปทุมธานีซ้อมแผนเผชิญเหตุ นศ.ปาระเบิดใส่รถคู่อริ

ชาวบ้านตะลึงเหมือนจริงสุดๆรอง ผวจ.ปทุมธานี จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ นศ.ปาระเบิดถล่มรถสองแถวคู่อริ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ บริเวณถนน347 (ศูนย์ศิลปาชีพ-บางไทร)ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.ปทุมธานีกล่าวรายงาน  

Read More

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 197 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุบลรัตน์ ภูเวียง บ้านฝาง มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ชัย และสองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ้านแท่น และ แก่งคร้อ ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำของลำน้ำชี ลำน้ำพอง และแหล่งสมุนไพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง มีเนื้อที่ประมาณ 197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร่

Read More

พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘RDU รู้เรื่องยา’

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 5 หน่วยงานร่วมกันพัฒนา Application “RDU รู้เรื่องยา” ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ยาอย่างปลอดภัย ด้วยสมาร์ทโฟน เร่งทดสอบระบบหวังส่งมอบข้อมูลยาฉบับสมบูรณ์เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงจับมือกับอีก 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Read More